Utbyggnad av stadsnätet

Pajala Kommun bygger ut Pajala Stadsnät i Lovikka!

Under 2023 bygger Pajala Kommun med stöd av Europeiska Unionen - NextGeneration EU ut stadsnätet i Lovikka.

Projektet pågår under 2023.

Under hösten 2022 kommer intresseanmälningar att skickas ut till fastighetsägare i området.

För ytterligare information kontakta oss på Pajala Stadsnät