Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bostadsförsörjningsprogram

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) slår fast att Sveriges kommuner är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningar för alla kommunens medborgare att leva i goda bostäder. Det innebär att Sveriges kommuner ska se till att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs . Alla kommuner är därför enligt lag skyldiga att anta strategier för bostadsförsörjningen inom kommunen under varje mandatperiod. Nedan finns en länk till Pajala kommuns bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013.