Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bostadsförsörjningsprogram

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) slår fast att Sveriges kommuner är skyldiga att planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningar för alla kommunens medborgare att leva i goda bostäder. Det innebär att Sveriges kommuner ska se till att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs . Alla kommuner är därför enligt lag skyldiga att anta strategier för bostadsförsörjningen inom kommunen under varje mandatperiod. Nedan finns en länk till Pajala kommuns bostadsförsörjningsprogram som antogs av kommunfullmäktige 2013. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är under framtagande.