Nedskräpning

Enligt Miljöbalkens 15:e kapitel är det förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Den som skräpar ned kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Dessa bestämmelser gäller alla, det vill säga även enskilda fastighetsägare.

Har du klagomål om nedskräpning så ta kontakt med fastighetsägaren om detta är möjligt. Kontakta i annat fall bygg- och miljöavdelningen som handlägger klagomålsärenden och kan lämna föreläggande om uppstädning samt åtalsanmäla nedskräpningen.