Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Insamling av hushållsavfall

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

Pajala kommun kör all renhållning i egen regi. Vår renhållningsbil kör måndag till torsdag vecka efter vecka enligt ordinarie schema. Skulle vi få driftstörningar och ej kommer på annonserad dag ska du låta ditt sopkärl stå ute vid vägen tills vi tömt den. Akuta driftstörningar kan uppkomma och då senareläggs alla turer till felet är åtgärdat.

För att vara så miljövänlig som möjligt bör du:

  • Minimera avfall
  • Återanvända
  • Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. 

Frågor och svar

Måste jag betala för kommunal renhållning ?

Ja, grundavgift skall betalas av samtliga fastighetsägare. Kan man intyga att inget avfall uppkommer kan det finnas grund för att ansöka om total befrielse. 

Vart vänder jag mig för att ansöka om total befrielse från kommunal renhållning?

Tag kontakt med miljöinspektörerna på Bygg och Miljö. 

Jag har tappat bort min faktura!

Kontakta ekonomiavdelningen via kommunens växel på 0978-12 000 för hjälp med fakturauppgifter.

Jag har sålt min fastighet men fortsätter att få fakturor!

Fastighetsägare måste själva anmäla flytt till Sektor teknik och service. Använd er av e-tjänsten "flyttanmälan"