Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bild av renhållningsfordon parkerat framför bro över Torne älv i Pajala centralort

Insamling av hushållsavfall

Avfall kan innehålla både skadliga och värdefulla ämnen. Att ta hand om sitt avfall på rätt sätt leder till att avfallet kan återvinnas och omhändertas. Då sparas både energi och naturresurser.

Pajala kommun kör all renhållning i egen regi. Vår renhållningsbil kör måndag till torsdag vecka efter vecka enligt ordinarie schema. Skulle vi få driftstörningar och ej kommer på annonserad dag ska du låta ditt sopkärl stå ute vid vägen tills vi tömt den. Akuta driftstörningar kan uppkomma och då senareläggs alla turer till felet är åtgärdat.

För att vara så miljövänlig som möjligt bör du:

  • Minimera avfall
  • Återanvända
  • Återvinna

I sista hand slänger du ditt avfall. 

Frågor och svar

Ja, grundavgift skall betalas av samtliga fastighetsägare. Kan man intyga att inget avfall uppkommer kan det finnas grund för att ansöka om total befrielse. 

Tag kontakt med miljöinspektörerna på Bygg och Miljö. 

Kontakta ekonomiavdelningen via kommunens växel på 0978-12 000 för hjälp med fakturauppgifter.

Fastighetsägare måste själva anmäla flytt till Sektor teknik och service. Använd er av e-tjänsten "flyttanmälan"