Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Miljö, avfall och återvinning

Tänk globalt, sortera lokalt

Samtlig insamling av avfall sköts av Sektor teknik och service. Ansvar över tillsyn samt hantering av tillstånd och dispenser sköts av Bygg och Miljö.