Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Avgifter serveringstillstånd

Här hittar du kommunens ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.