Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Photo by Simone Hutsch on Unsplash

Gatubelysning

Gatubelysning - ett område där Pajala kommun vart en föregångare med att byta ut till miljövänliga alternativ

Vägbelysningsbeståndet utefter allmänna och enskilda vägar inom Pajala kommun omfattar för närvarande cirka 3 100 ljuspunkter (armaturer). Av dessa bekostar kommunen cirka 2 700 stycken. Det ekonomiska ansvaret för övriga 400 stycken, åvilar Trafikverket.

Frågor och svar

Jag har felanmält trasig belysning, varför händer inget ?

Vi förstår att ni vill att samtliga belysningspunkter ska fungera men ibland sker saker som är utom vår kontroll. Vi har en stor kommun till ytan och avstånden är en utmaning, men vi åtgärdar så snart det är möjligt. 

Vem åtgärdar trasig belysning ?

Pajala kommun mottager felanmälan och ansvarar för att fördela jobb till avtalad entreprenör. Samtlig drift och felåtgärdan sker på entreprenad. 

Jag vill ha belysning vid min infart, vart vänder jag mig?

Du kan göra en felanmälan där du uppger ditt önskemål. Handläggare får därefter fatta beslut utifrån Pajala kommuns riktlinjer för gatubelysning.