Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Brandskyddsdokumentation

I samband med en nybyggnation, större ombyggnad och när verksamheten i en byggnad förändras ska en brandskyddsdokumentation uppföras och inlämnas till Bygg- och miljönämnden. Brandskyddsdokumentation ska beskriva hur den uppförda byggnadens brandskydd ska utformas till exempelvis byggnadens brandcellsindelning och utrymningsstrategi. Bygg- och miljönämnden meddelar dig om du ska lämna in en brandskyddsdokumentation i samband med att du söker bygglov eller gör en anmälan. Räddningstjänsten har också möjlighet att kräva in en sådan på begäran.