Information om Corona/Covid 19, läs mer här.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämndens sammanträdesplan 2019

Beredning

Nämnd

Onsdag 6/2

Onsdag 20/2

Onsdag 20/3

Onsdag 3/4

Fredag 26/4

Onsdag15/5

Onsdag 5/6

Onsdag 19/6

Sommaruppehåll

Onsdag 7/8

Onsdag 21/8

Onsdag 11/9

Onsdag 25/9

Onsdag 23/10

Onsdag 6/11

Onsdag 27/11

Onsdag 11/12

 

 

Ärenden som ska behandlas av nämnden ska först beredas. Ärenden som ska till nämnden bör därför inkomma till Bygg- och miljönämnden i god tid innan beredningen, dock senast kl 12 två arbetsdagar innan beredningen.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det datum som kompletta handlingar har diarieförts tills dess att beslut fattas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst 10 veckor.

Bygg- och miljönämndens ledamöter

Ordinarie
Peter Ericsson (KD), ordförande
Åke Johdet (S), vice ordförande
Lars Fjordström (S)
Björn Sohlberg (M)
Hans-Erik Fors (V)

Ersättare
Gottfrid Augustsson (S)
Folke Hieta(S)
Karl-Johan Thiger (KD)
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Gösta Kostenius (FS)