Bygg- och miljönämndens sammanträdesplan 2022 

 

Beredning 19 januari 2 mars 27 april 1 juni 24 augusti 28 september 2 november 23 november
Nämnd 2 februari 17 mars 12 maj 15 juni 7 september 12 oktober 16 november 7 december

 

Ärenden som ska behandlas av nämnden ska först beredas. Ärenden som ska till nämnden bör därför inkomma till Bygg- och miljönämnden i god tid innan beredningen, dock senast kl. 12:00 två arbetsdagar innan beredningen.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor från det datum som kompletta handlingar har diarieförts tills dess att beslut fattas. Handläggningstiden kan förlängas en gång med högst 10 veckor.

Bygg- och miljönämndens ledamöter                                        

Ordinarie
Peter Ericsson (KD), ordförande
Ronny Smedkvist (S), vice ordförande 
Björn Sohlberg (M)
Kjell-Åke Nedlund (S)
Bengt-Ola Mörtlund (V)

 

Ersättare
Gottfrid Augustsson (S)
Folke Hieta (S)
Karl-Johan Thiger (KD)
Gösta Kostenius (FrS)
Linda Jonsson (V)

 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: