Taxor och avgifter hälsa och livsmedel

Avgifter för handläggning tas ut enligt de av fullmäktige fastställda taxorna för de olika arbetsområden. Taxorna räknas upp årligen, därför ändras våra avgifter mellan åren.

Exempel på avgifter 2020

Samtliga handläggningstider räknas från det datumet då ansökan bedöms vara komplett.

  • Registrering av livsmedelsverksamhet, handläggningstid max 1 vecka, 1231 kronor
  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror, handläggningstid max 4 månader efter det att ansökan är komplett, 6228 kronor.