Serveringstillstånd

Servering av spritdrycker, vin, cider och starköl får endast ske om du har tillstånd. Det gäller all servering av alkohol som sker mot ersättning.

Enligt alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast då sökande visar att hen med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enighet med de krav som ställs upp i alkohollagen.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått det och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd. Om ägarförhållandena förändras måste du anmäla dessa förändringar.

Undantag från krav på att ha serveringstillstånd

Om samtliga tre punkter nedan är uppfyllda krävs inte serveringstillstånd.

  • Om evenemanget avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Om evenemanget sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Om evenemanget äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till boende och dennes besökare på särskilda boenden enligt SoL och LSS.
Krav på att tillämpa egenkontroll över serveringen och att ha ett lämpligt program för tillsynen ska uppfyllas då.

Du hittar mer information, ansökningar och anmälningar gällande servering och försäljning av alkohol till vänster. 

Bilden visas hur handläggningen av tillstånd gällande servering till allmänheten handläggs.

Tänk på att ansöka i god tid innan planerad start då handläggningstiden är olika beroende på ansökans karaktär. För aktuell avgift, se under Avgifter serveringstillstånd som du hittar till vänster. 
Har du frågor, kontakta alkoholhandläggaren på Bygg- och miljöavdelningen (se kontaktuppgifter under "Kontakt" nedan). 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post: