VIKTIG INFORMATION TILL RENHÅLLNINGSKUNDER

Kommunfullmäktige antog den 15 december 2014 en ny renhållningsförordning och renhållningstaxa som gäller från och med 1 januari 2015. Renhållningstaxan kommer att bestå av en fastavgift á 1400 kr per kärl/år samt en tömningsavgift per gång enligt nedan:

Kärl

Tömningsavgift (per gång)

140 liter

56 kr

240 liter

96 kr

370 liter

124 kr

* Gäller för permanent boende, annan taxa för fritidshus

Kärlstorlekarna 80 och 660 liter kommer att utgå och ersättas med 140 respektive 370 liter. Utbyte av 80 liters kärlen kommer preliminärt att påbörjas v.13 och utförs i samband med ordinarie renhållningsturer. Ställ ut ditt kärl på ordinarie tömningsdag och låt sedan det stå ute tills det är bytt. Kärlstorleken 660 liter kommer att fasas ut successivt.

Renhållningsturerna körs enligt tidigare, kärl som önskas tömmas ska vara uppställd på godkänd plats enligt renhållaren. Vid förändrad uppställningsplats samt ändringar i renhållningsturen informeras berörda kunder detta.

I kärlet skall som tidigare enbart brännbart och komposterbart hushållsavfall läggas. Förpackningar, tidningar samt övrigt avfall med producentansvar skall lämnas på återvinningsstationen. Grovavfall samt miljöfarligt avfall skall lämnas på återvinningscentralerna. Tänk på att hushållsavfall inte får lämnas på återvinningscentralerna.

Mer information finns under Bygga, bo och miljö/Avfall och återvinning här på Pajala kommuns hemsida. Det går också att kontakta renhållningen direkt på tfn: 0978-120 00 eller e-posta: kommunalteknik@kommun.pajala.se

Uppdaterad: 2015-03-12 14.38