Samplanering i expansiva Pajala

Pajala kommun har av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län beviljats medel för projektet "Samplanering i expansiva Pajala".

Projektet pågår under 2014 och 2015 och är ett samarbete mellan Plan- och miljöavdelningen och Tekniska enheten vid Pajala kommun samt Pajala Utveckling AB, Trafikverket region norr och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Syftet med projektet är att Pajala kommun ska bli ett attraktivt samhälle där människor vill bosätta sig, näringslivet utvecklas och de möjligheter som expansionen inom gruvnäringen för med sig tas tillvara. För att en kommun av Pajalas storlek och läge ska kunna göra detta krävs en god samverkan och samordning med externa aktörer, såväl offentliga som privata, men också kunskapsstöd vilket nu möjliggörs i detta projekt.

Projektledare är Johanna Alm, plan- och miljöchef vid Pajala kommun, och projekt- och utredningsingenjör är Fredrik Silverlind.

För mer information om projektet kontakta Johanna Alm eller besök Tillväxtverkets hemsida som du hittar på länken nedan.

Samplanering i expansiva Pajala

Uppdaterad: 2014-11-28 10.27