Nu är det möjligt att söka bygglov via Mittbygge.se

Vi har anslutit oss till Mittbygges e-tjänster. Portalen är framtagen för att ge hjälp och stöd för dem som har funderingar och frågor kring att planera, bygga och bo. 

Mittbygge.se innehåller mycket fakta och länkar till information som är värdefull för dem som funderar på att bygga. Med hjälp av e-legitimation kan man söka bygglov direkt via portalen.  Som sökande går det att hållas informerad via SMS eller e-post så fort något händer i påbörjat byggärende. 

Uppdaterad: 2017-05-11 11.08