Bygga och bo

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Blankett för bygglovsansökan

Blankett för strandskyddsdispens

Blankett för anmälan av kontrollansvarig

Blankett för anmälan av ej bygglovpliktiga åtgärder

Blankett för anmälan av eldstad/rökkanal

Blankett för ansökan om förhandsbesked

Blankett för ansökan om bygglov för skyltar och ljusanordningar

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Nu är det möjligt att söka bygglov via Mittbygge.se 

Vi har anslutit oss till Mittbygges e-tjänster. Portalen är framtagen för att ge hjälp och stöd för dem som har funderingar och frågor kring att planera, bygga och bo. 

Mittbygge.se innehåller mycket fakta och länkar till information som är värdefull för dem som funderar på att bygga. Med hjälp av e-legitimation kan man söka bygglov direkt via portalen.  Som sökande går det att hållas informerad via SMS eller e-post så fort något händer i påbörjat byggärende. 

Uppdaterad: 2018-05-02 15.52 av Erik Waara