...Varning för lågt flygande helikoptrar och lågt hängande ledningar

Vattenfall har sedan måndag den 21 novembers kväll haft störningar i eldistributionen på grund av snö och is-last i Norrbottens och Västerbottens inland. Som en del i arbetet att förebygga strömavbrott genomförs bl. a. isslagning av ledningarna. De förebyggande åtgärderna kommer fortgå under helgen.

Vattenfall varnar med anledning av detta allmänheten för lågt flygande helikoptrar och lågt hängande ledningar

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48