Val 2014

Val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige sker söndagen 14 september. Förtidsröstningen startar 27 augusti.

Valnämnden är tillsammans med kommunstyrelsen och överförmyndarenheten de enda obligatoriska nämnderna.

Nämnden handhar alla uppgifter kring- och organiserar gemomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige samt EU-parlamentet.

Val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige sker söndagen 14 september. Förtidsröstningen startar 27 augusti.

Protokoll
Har du frågor om valnämndens protokoll kan du vända dig till Boel Svanberg, E-post boel.svanberg@kommun.pajala.se eller 070-514 20 71070-514 20 71.

Protokollen läggs inte ut på hemsidan då detta skulle innebära brott mot Personuppgiftslagen. Protokollen är dock offentliga och finns att läsas på kommunförvaltningen.

 

Val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige söndag 14 september. 

Valnämnden genomför val söndag 14 september 2014.

Vallokalerna kommer den dagen att hålla uppe från kl. 8.00 till kl. 20.00. Vallokalerna är som tidigare Junosuando skola, Korpilombolo skola, Tärendö skola, Kaunisvaara Folkets Hus och Pajala Folkets hus.  

Under valdagen håller röstningslokalerna öppet mellan kl. 9 och 16.

Röstningslokalerna är följande: Kardis bygdegård, Sattajärvi skola, Teurajärvi träffpunktslokal, Ohtanajärvi skola, Narken skola, Saittarova Tre Tallar, Kainulasjärvi skola, Anttis Träffpunkt, Kangos Allhus, Lovikka Gläntan, Muodoslompolo fd. sjukstuga, Kitkiöjärvi skola, Erkheikki Folkets hus, Aareavaara bygdegård, Kihlangi skola och Parkalombolo skola. 

Institutionsröstning genomförs under valdagen enl. följande:

Ängsbacken kl. 12.00-13.00

Älvbacka kl. 13.30-14.30

Tallgården kl. 15.30-16.30

Kommunala bud kommer att finnas att tillgå under lördagen 13 september. Dessa beställs hos den centrala valadministrationen i kommunhuset senast 5 september.

Lantbrevbärarna kommer även att fungera som bud.

Bud kan även följande personer vara: Väljarens maka, make, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon eller de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller hjälp i personliga angelägenheter.

Viktigt att veta är att vid all budröstning så måste ett vittne finnas på plats.

                                                                                                   

Förtidsröstningen startar onsdag 27 augusti i kommunhuset i Pajala.

Öppethållandetiderna blir:

Onsdag kl. 9-15, 27 aug., 3 sept., och 10 sept.

Torsdag kl. 15-19, 28 aug., 4 sept., 11 sept.

Fredag kl. 9-15, 29 aug., 5 sept., 12 sept.

Lördag 9-15, 30 aug., 6 sept., 13 sept.

Söndag 9-13 och 17-20 valdagen 14 september

 

Förtidsröstning startar i biblioteken 1 september enl. följande:

Tärendö

Måndag kl. 16-19, 1 sept., 8 sept.

Onsdag kl. 11-14, 3 sept., 10 sept.

Torsdag kl. 11-14, 4 sept., 11 sept.,

Junosuando

Måndag kl. 11-14, 1 sept., 8 sept.

Tisdag kl. 11-14, 2 sept., 9 sept.

Torsdag kl. 16-19, 4 sept., 11 sept.

Korpilombolo

Måndag kl. 11-14, 1 sept., 8 sept.

Tisdag kl. 11-14, 2 sept., 9 sept.

Onsdag kl. 16-19, 3 sept., 10 sept.

Muodoslompolo f.d. sjukstuga

Tisdag kl. 11-14 och 17-19, 2 sept., 9 sept.

Torsdag kl. 11-14 och 17-19, 4 sept., 11 sept. 

Avslutningsvis vill valnämnden påminna alla väljare om röstkort och ID-handling.

Valhälsningar!

Valnämnden/Ordförande Folke Hieta och Boel Svanberg.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48