Strandskyddsdelegationen i Pajala

Under fredagen besökte tio ledamöter från strandskyddsdelegationen Pajala kommun. - Vi är väldigt glada för den rundtur och de ärenden kommunen har visat oss och som vi får ta del av, säger Lärke Johnst, ordförande i Strandskyddsdelegationen- Nationell arena för samverkan.

Under fredagen besökte tio ledamöter från strandskyddsdelegationen Pajala kommun.

 Regeringen  inrättade i våras  delegationen vilken ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog med kommuner och de myndigheter som ska tillämpa de nya reglerna.

Men även för allmänhet, organisationer, företag och andra berörda när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

 Där inryms bland annat utvecklingen av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Vilket bland annat ger möjlighet att få dispens att 30 meter från stranden i vissa områden istället för dagens 100 meter i landsbygd.

 Nöjd med rundturen

Lärke Johns, ordförande i Strandskyddsdelegationen- Nationell arena för samverkan, säger att Strandskyddsdelegationen ska jobba med att nå- och involvera dem som berörs av strandskyddsreglerna.

– Därför är vi väldigt glada för den rundtur och de ärenden kommunen har visat oss och som vi får ta del av.

 

Johns kan däremot inte bedöma kommunens enskilda insatser gällande tillämpningen av strandskyddet.

– Vad jag däremot tycker är intressant att kommunen och länsstyrelsen verkar ha hittat samverkansformer vilket är jättebra.

– Och att kommunen jobbar så mycket med tillväxtfrågor. De försöker jobba på bredden med att försöka ta tillvara på många intressen. Men jag kan dock inte bedöma hur de arbetat med frågorna. 

Ska bli nationell arena

Johns kan däremot inte säga något om utvecklingsmöjligheterna i kommunen, och säger att det är  upp till kommunerna att själva se utvecklingsmöjligheterna.

– Myndigheterna ska tillämpa strandskyddet. Det vi ska göra är att förenkla detta och samla människor och olika intressen på en nationell arena för samverkan kring frågorna samt sprida kunskap, och där är vi precis i början.

 "Kom att tänka på Pajala direkt"

Landshövding Sven-Erik Österberg som även är ledamot i delegationen säger, att han velat få hit kommittén för att se exempel på hur det ser ut i naturen.

– Jag kom att tänka på Pajala direkt när frågan om vi kunde hitta något intressant objekt kom upp. Det händer mycket i övriga Norrbotten men just Pajala är i en väldigt expansiv fas.

 

Österberg menar att det är viktigt att komma ut i verkligheten och se hur det ser ut istället för att bara titta på kartor.

 – Det är lite intressant eftersom Pajala expanderar och får nya områden. Därför är det ett bra objekt att titta på. Vi har tittat på strandlinjen, och områden där ett hus blivit beviljat anstånd och ett där ansökan blivit avslagen.

 Samarbetet med kommunen fungerar väl

Samarbetet med kommunen fungerat väl sedan han tillträdde som landshövding och att länsstyrelsen och kommunen har haft bra resonemang enligt Österberg.

– Det är bra att ha så mycket diskussion och samsyn som möjligt och något jag jobbar för, istället för att skicka en massa papper mellan varandra.

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av Ulrika Huhtaniska