Pajalas Kommunfullmäktige från 3/4-2017

Se mötet igen nedan.


Ärenden

1.Valärende - Kommunfullmäktige
2.Valärende – Plan- och miljönämnden
3.Valärende – Pajalabostäder 
4.Valärende - Socialnämnden
5.Valärende - Kommunstyrelsen
6.Valärende – Kultur- och utbildningsnämnden
7.Valärende – Gymnasienämnden
8.Avsägelse av förtroendeuppdrag
9.Valärende – God man för jordbruks- eller skogsbruksfrågor
10.Valärende – Direktionen för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
11.Valärende – Norrbottens kommuner
12.Valärende – Direktionen för Lapplands kommunalförbund
13.Revisionsberättelse 2016
14.Årsredovisning 2016
15.Ansvarsfrihet för år 2016
16.Investeringsmedel till ledningsnät
17.Budgetram 2018-2020
18.Politisk omorganisation
19.Revidering av kommunstyrelsens reglemente
20.Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
21.Partistöd
22.Försäljning av Junosuando 10:19 och Junosuando 7:14
23.Tillgänglighetspolicy
24.Investeringspolicy
25.Rekryteringspolicy
26.Policy för hantering av bisysslor
27.Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd
28.Motion – Införande av valfrihetssystem, vård- och omsorgsboende
29.Motion – Införande av valfrihetssystem, hemtjänstval
30.Anmälan av motioner
31.Interpellationer och frågor

Teknisk checklista
1. För att kunna se bilden utan hack rekommenderas en internethastighet på ca 5mbits eller mer. Om ni är osäker på vilken hastighet ni har så kana kolla upp detta på bredbandskollen.se
2. Video och ljud använder mycket data vilket är viktigt att tänka på om man använder mobilt bredband som har en begränsad datamäng. Med mobilt internet menas data via 3G och 4G-näten.
3. Om ni har ett hushåll med många användare så kan det vara så att 5mbits inte räcker. l sådana fall kan man se till att koppla ner andra enheter som har tillgång till internet. 
4. Om problem med uppkopplingen från mötet uppstår så kommer detta meddelas. I sådant fall kommer mötet laddas upp i efterhand. Om ljud eller bild fattas gå in på youtube och kommentera detta isåfall.
5. Rekomenderade webläsare är Chrome och Firefox för Windows. Safari för Mac.

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48