Överförmyndaren meddelar - Framtidsfullmakter

Från den 1 juli 2017 gäller lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs för ett framtida behov.

Klicka här för mer information om framtidsfullmakter.

Överförmyndaren i Pajala kommun, Jan Larsson

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh