Northland ansöker om konkurs

Under måndagsmorgonen meddelade Northland Resources att bolaget har gått i konkurs. Sedan bolagets andra rekonstruktion inleddes i höstas har bolaget och rekonstruktören jobbat med att hitta en lösning som innebar att bolaget kunde drivas vidare.

Pressmeddelandet i sin helhet:
På grund av den senaste tidens utveckling där gruppen investerare avbrutit förvärvsprocessen och att den tilltänkta finansieringslösningen därmed inte har lyckats, vilket resulterat i en alltför ansträngd likviditetssituation, har respektive styrelse i samråd, där lämpligt, med rekonstruktören i Sverige nått slutsatsen att förutsättningarna för en fortsatt rekonstruktion inte finns och att förutsättningarna för konkurs finns till hands.

De nämnda bolagen i koncernen kommer därför ansöka om konkurs vid respektive behörig domstol och kommer att föreslå advokat Hans Andersson, Advokatbyrån Kaiding, som konkursförvaltare för de Svenska Dotterbolagen, advokat Knut Ro, Ro Sommernes Advokatfirma, som konkursförvaltare för det norska dotterbolaget och advokat Pekka Jaatinen, Castrén & Snellman Attorneys, som konkursförvaltare för de finska dotterbolagen.

Bolaget och dess anställda har gjort ett imponerande arbete i att utveckla en professionell och modern gruvdrift på väldigt kort tid. Det är mycket tråkigt att det dramatiska fallet för järnmalmspriserna som skett under året har gjort det omöjligt att säkerställa nödvändig finansiering, vilket var en förutsättning för en fortsatt verksamhet,” kommenterade styrelseordförande, Olav Fjell.

”Våra anställda och alla i vår närmsta omgivning förtjänar en eloge för den hängivenhet som visats under de prövningar vi har mött, detta visar bland annat på de värdefulla tillgångar som detta bolag besitter,” kommenterade VD, Johan Balck.

Som meddelades den 5 december 2014, all handel av Bolagets aktier och obligationer stoppats. Eftersom Bolaget och dess dotterbolag kommer ansöka om konkurs, i enlighet med ovan, har Bolaget efterfrågat att handeln inte ska återupptas".

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48