Medborgarlöfte 2018 av Polisen och Pajala kommun

Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Östra Norrbotten och Pajala Kommun till invånarna i Pajala under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem - det är här vi kommer att prioritera våra insatser genom riktade åtgärder. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Polis och Kommun har beslutat att fortsätta att arbeta mot de problemområden som togs fram 2016 då alla parter var överens om effekten och resultatet av arbetet inte går att utläsa efter ett år. 

Klicka här för att läsa medborgarlöftet i sin helhet (pdf)

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh