Landstinget blir Region Norrbotten

Den 1 januari 2017 tar Norrbottens läns landsting över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och bildar Region Norrbotten.

Förändringen innebär i huvudsak att Region Norrbotten ska administrera, planera, hjälpa till med finansiering och stötta dialogen mellan olika aktörer i och utanför länet. Region Norrbotten ska samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Norrbotten.

Region Norrbotten styrs av folkvalda politiker. Den politiska organisationen förändras också genom nya uppdrag till politikerna.

Läs mer om Region Norrbotten

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48