Kommunfullmäktige 2018-06-11

Ärenden

1. Räddningstjänstens budget 2018
2. Budget 2019
3. Upprop - Kärnkraften i Pyhäjoki
4. Förvaltningsplan för världsarvet Struves meridianbåge
5. Valärende - Överförmyndaren
6. Begäran om fortsatt plats i kommunrevisionen
7. Svar på motion - Försäljning av "Hotell Smedjan"
8. Avrapportering motioner
9. Motioner
10. Interpellationer och frågor

Klicka här för att se kallelsen (pdf, öppnas i nytt fönster).

Länk till sändningen tillkommer 2018-06-11 om tekniken tillåter, annars publiceras sändningen på Youtube och länkas här i efterhand.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh