Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2014-12-15 Tid: 10.00 Plats: Pajala Folkets Hus Webbsändning av mötet via www.pajala.se

Webbsändning av mötet via www.pajala.se

 Ärenden 

 1. Information från kommunkansliet
 2. Taxa Räddningstjänsten
 3. Taxa för tillsyn och prövning enligt tobaks- och alkohollagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 4. Livsmedelstaxa
 5. Renhållningstax
 6. Reviderad VA-taxa 
 7. Reviderad avgiftstaxa tekniska tjänster 
 8. Fastställande av skattesats 
 9. Budget 2015 
 10. Utökat granskningsbehov avseende socialnämnden 
 11. Borgensförbindelse kommunala bolag 
 12. Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund juni 2014 
 13. Preliminär budget 2015 och treårsplan 2015 – 2017 för Lapplands Kommunalförbund 
 14. Reviderad Renhållningsordning 
 15. Mål 2015 – 2018 Ett gott liv i en levande kommun 
 16. Nya regler i kommunallagen om lokalt partistöd 
 17. Hem för vård eller boende – ensamkommande flyktingbarn 
 18. Val av revisor 
 19. Nämndernas delegationsbeslut 
 20. Sammanträdesplan 2015 
 21. Anmälan av motioner 
 22. Interpellationer och enkla frågor
 23. Revidering av arvoden till förtroendevalda 
 24. Politisk organisation 2015-2018 
 25. Val av revisorer 
 26. Val av kommunstyrelse 
 27. Val av kultur- och utbildningsnämnd 
 28. Val av Socialnämnd 
 29. Val av Plan- och miljönämnd 
 30. Val av Valnämnd 
 31. Val av Nämndemän 
 32. Val av Pajalabostäder AB 
 33. Val av Pajala Värmeverk AB 
 34. Val av ombud och övriga uppdrag 
 35. Val av gode män

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48