Kommunfullmäktige 16 mars 2015

Tid: Måndag 2015-03-16, kl 10.00  
Plats: Pajala Folkets Hus, danslokalen

Gruppmöten från kl 0800

Webbsändning av mötet via www.pajala.se 
Ärendelistan som pdf.

Ärenden:

 1. Information om strukturella förändringar
 2. Information om bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
 3. Valärende - Revisor
 4. Valärende – Ledamot i Socialnämnden
 5. Valärende - Ledamot i Pajala bostäder
 6. Ny uppföljningsrutin av budget
 7. Förslag till ny ledningsorganisation Lapplands kommunalförbund
 8. "Inriktning 2015-2018"
 9. Revidering av reglementen för kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur-och utbildningsnämnden
 10. Motion - Förändrade rutiner för medborgarförslag
 11. Motion - Utbildning i mänskliga rättigheter, lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt lagen om god ortnamnssed
 12. Motion - Inrättande av strategi- och planeringsgrupp
 13. Återtagande av motion
 14. Anmälan av motioner
 15. Interpellationer och enkla frågor

Ordföranden.  

 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48