...Information till allmänheten i Pajala centralort om planerat akut strömavbrott

På grund av ett fel i en transformatorstation vill Vattenfall informera om ett akut planerat strömavbrott i Pajala centralort. Strömavbrottet är planerat till 2017-03-16 kl.23.00-03.00 och delar av centralorten kommer att beröras.

Vattenfall kommer gå ut med mera information om avbrottet till allmänheten via radio.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48