Nytt telefonnummer till Giftinformationscentralen

Ni når giftinformationscentralen via telefonnummer 010-456 67 00. 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48 av linhuh