...Framkomlighet i trafiken område Doktorsronden - Hälsocentralen

Tekniska avdelningen arbetar just nu med att säkra trafikflödet vid vägarbetet Doktorsronden-Hälsocentralen. Inom kort kommer det öppnas en tillfällig väg mellan doktorsronden som leder ned till Kirunavägen in mot centrum. Detta för att gångtrafikanter och bilister inte ska mötas på gång och cykelvägar. Skyltning kommer att justeras. 

Uppdaterad: 2018-11-23 08.36 av linhuh