Förskoleavdelning på finska, meänkieli och svenska

Till hösten görs en av de befintliga traditionella avdelningarna på Lillskogens förskola om till en språkavdelning. Personalen kommer att tala finska, meänkieli och svenska.

Redan idag satsar kommunen på att meänkieli och finska ska användas i all undervisning. Skillnaden mot övriga avdelningar är att personalen konsekvent talar ett av språken med barnen.

Under våren har föräldrar kunnat anmäla sitt intresse och i dagsläget är avdelningen full. Barn som har gått på den aktuella avdelningen kommer att få gå kvar på förskolan men på en annan avdelning.

Språkavdelningen är en satsning som görs genom minoritetsspråkmedel.

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48