Earth Hour 2017

Earth Hours den 25 mars 2017

Earth hour är en internationell kampanj för att uppmärksamma klimatfrågan genom att släcka ner belysning och inte använda icke-nödvändiga elektriska apparater under en timme. I Sverige inträffar Earth Hour kl.20.30-21.30. Initiativet till manifestationen togs av Världsnaturfonden (WWF) år 2007. 

Med anledning av Earth Hour arrangeras Earth Hours i Pajala den 25 mars. Från och med kl.16.30 till och med kl.22.00 deltar Pajala kommun i den världsomfattande miljömanifestationen genom att anordna ett gratis evenemang öppet för allmänheten tillsammans med svenska kyrkan, biblioteket, kulturskolan och andra enskilda aktörer.

Earth Hour infaller under vecka 12 och därför kommer @pajalakommun dela klimatsmarta inlägg på Instagram denna vecka. Biblioteket kommer också att iordningställa ett bokbord med klimatsmart litteratur. 

Program

25 mars 2017

Kl. 16.30 - Konsert med kulturskolan, svenska kyrkans kör och Daniel Sandström i Erkheikki Folkets hus, Juhonpieti 3.

Kl. 20.15-22.00 - Nedräkning till Earth Hour kl.20.30 med klimatsmart fika och litterär underhållning på biblioteket i Pajala, Biblioteksvägen 1.

Fika och deltagande är kostnadsfritt!

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48