Dagordning KF 17 november

Tid: 10.00 Datum: 17 november 2014 Plats: Danslokalen, Pajala folkets hus Webbsändning av mötet via www.pajala.se

Gruppmöten från kl 0800

Ärendelista: 

 1. Val av presidium
 2. Fråga om valteknisk samverkan
 3. Val av valberedning 2014 - 2018
 4. Val av Överförmyndare
 5. Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort 
 6. Fastställande av skattesats 
 7. Delårsrapport 2014-08-31 
 8. Årsredovisning 2013 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
 9. Revidering av Pensionspolicy 
 10. Ny Renhållningsordning 
 11. Annonsering av kungörelse om sammanträde med Pajala kommunfullmäktige 
 12. Webbsändning av kommunfullmäktige 
 13. Anmälan av motioner 
 14. Interpellationer och enkla frågor

Ordföranden 

Uppdaterad: 2018-08-23 15.48