Vanliga missar vid anbudslämnande

Vanliga missar vid anbudslämnande

Nedanstående punkter är tips som redovisar de vanligaste misstagen i inkomna anbud, vilka kan förorsaka problem och skapar merarbete för bägge parter. I värsta fall, kan anbud förkastas om anbud lämnas felaktigt.

1. Anbudet skickas till fel person/företag.

2. Sista anbudsdag missas.

3. All efterfrågad information fylls ej i eller bifogas inte. TIPS! Även information som redan är känd för beställaren behöver bifogas om den efterfrågas. Ej efterfrågad information behöver ej skickas in!

4. Referenser anges inte med kontaktperson och/eller telefonnummer.

5. Anbudet följer inte förfrågningsunderlagets disposition.

6. Det är inte behörig företrädare som undertecknat anbudet.

7. Anbudet är inte undertecknat överhuvudtaget.

8. Det läggs med en massa onödig information och extra broschyrer som bara gör anbudet svårt att gå igenom.

9. Fackterminologi används i onödan vilket lätt kan leda till missuppfattningar. Dessutom är det oftast mer irriterande än imponerande.

10. Pris lämnas inte enligt anvisningar, utan med invändningar och extra komponenter som inte efterfrågats.

11. Ofta kan standardtext från företagets malloffert finnas kvar i anbudet såsom betalningsvillkor, leveransvillkor, anbudets giltighetstid, hänvisning till andra avtalsvillkor mm vilka inte överensstämmer med angivna krav. TIPS! Använd anbudsformulär!

12. Standardtext används i anbudet istället för att svara på det sätt upphandlaren efterfrågat, vilket kan leda till att begärda uppgifter saknas.

13. Förslag till genomförande innehåller reservationer.

14. Försäkran, information och andra formulär fylls ej i.

15. Samtliga efterfrågade dokument medsänds inte.

16. Komplettering av ofullständiga anbud är i regel inte tillåtet och det finns ingen skyldighet att tillåta komplettering av ofullständiga anbud.

17. Ställ frågor i god tid. Risken finns att vi inte kan svara på frågor om det bara är några dagar kvar innan sista anbudsdag eftersom vi behöver få ut svar på principiella frågor till samtliga intresserade anbudsgivare. Alla frågor ställs via e-post!

Än en gång! Kom ihåg inga reservationer! Är något konstigt, e-posta och fråga innan anbud lämnas.

Uppdaterad: 2013-12-09 15.08