Bli leverantör

Pajala kommun gör årligen inköp för cirka 170 miljoner kronor. Inköpen omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. Varje år tar vi emot 14 000-20 000 fakturor och genomför 80 upphandlingar.

Hitta affärsmöjligheterna i kommunens upphandlingar

Kammarkollegiet har tagit fram ett par filmer som i korthet beskriver offentlig upphandling. Mer information om hur du lämnar anbud och vilka regler som gäller finns på Upphandlingsstod.se som drivs av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet.

När kan jag som företag kontakta Pajala kommun?​

Innan en upphandling påbörjas kan man kontakta den förvaltning där behovet finns. En lämplig kontaktperson är förvaltningens inköpssamordnare som du når via kommunens växel. Du kan även kontakta ansvarig upphandlare för att informera om ditt företag och dina produkter.

Vid upphandlingen: förbered er och svara bara på det vi frågar efter!

När upphandlingen är annonserad kan kommunkationen endast ske via upphandlingssystemet. Därför är det viktigt att du alltid ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrannt.

Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett ifall anbudsgivaren har varit ramavtalsleverantör tidigare eller är med för första gången.

Vi använder oss av TendSign upphandlingsstöd där hela upphandlingsprocessen är elektronisk. I TendSign hämtar du förfrågningsunderlag, ställer frågor och lämnar anbud.

Att tänka på:

  • Kontrollera att den information som begärts verkligen finns med i ditt anbud.
  • Undvik att lämna information som inte efterfrågats.
  • Fyll i så mycket information som möjligt i TendSign. Strukturen i systemet ska följas.
  • Undvik att lämna egna bilagor.
  • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas.
  • Gå igenom samtliga ska-krav i upphandlingen och se till att de uppfylls.
  • ​Vi kan aldrig hantera för sent inkomna anbud. Lämna alltid in anbuden i god tid!​
Uppdaterad: 2013-12-09 15.26