Näringsliv och kommun i samarbete

De flesta företag har någon gång kontakt med kommunen. Att de myndigheter som företagen är beroende av är tillgänglighet, ger god service, agerar rättsäkert och effektivt kan vara avgörande för företagen. För att förbättra kontakterna med företagen arbetar kommunen dagligen med ökad service och tillgänglighet, ett gott bemötande och bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Skapande av arenor där företag och kommunen kontinuerligt samverkar med syfte att förbättra dialogen och kommunikationen är en förutsättning för utveckling och överlevnad i vår glesbygdskommun. Vår uppfattning är att en bredd och mångfald i företagandet är en styrka - både små och stora företag ska kunna utvecklas. Vi vill att företagen ska känna sig uppmärksammade, det skapar en god grund för utveckling av entreprenörskap och det skapar förebilder för unga att driva företag i framtiden.

Sen januari 2019 har vi en ny avdelning, Strategiska avdelningen som operativt stödjer aktiviteter för att förbättra näringslivsutvecklingen i kommunen. Finansiering sker via Tillväxtverket. Mer information via länken https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/stod-for-att-utveckla-kommuner/forbattra-foretagsklimatet.html

Nyheter från näringsliv och utveckling

Uppdaterad: 2019-03-19 09.52 av linhuh

Näringsliv och utveckling

Länk till: Nyheter från näringsliv och utveckling

Andreas Hinzer
Strategiskutvecklingschef
andreas.hinzer@pajala.se

Erik Mella
Näringslivsstrateg
erik.mella@pajala.se

Johanna Funck
Platsmarknadsförare
johanna.funck@pajala.se

Växel 0978 - 120 00