Kvalitetsarbete

I Pajala kommun strävar vi efter att hålla en hög kvalitet i alla skolformer. Det sker en kontinuerlig utvärdering av resultaten.

Kommunens egna kvalitetsarbete
Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Rapporter om vilka resultat som är uppnådda:
Rapport 1 - 2014 
Rapport 2 - 2014
Rapport 3 - 2014
Rapport 1 - 2015 

Elevers syn på skolan årskurs 5, 2014-2015

Elevers syn på skolan årskurs 8, 2014-2015

Öppna jämförelser
Sveriges kommuner och landsting - SKL - reodvisar varje år statistik över alla kommuners verksamheter. Där jämförs kommunernas verksamheter - till exempel kostnader, personaltäthet, resultat mätt på olika sätt, m.m. .

Läs om skolan:

Öppna jämförelser gymnasieskolan 2015 (extern länk)

Öppna jämförelser grundskolan 2015 (extern länk)

Uppdaterad: 2016-02-29 14.06 av Anders Aasa