Byte av Vattenmätare

Nu börjar vi med vattenmätarbyte under veckorna 48–51 i Pajala, Korpilombolo, Jierijärvi, Lovikka och Muodoslompolo.

Pajala kommun tekniska avdelningen byter ut din vattenmätare vart tionde år, detta för att du alltid ska ha en felfri mätare som visar på rätt förbrukning. Bytet av vattenmätare är kostnadsfritt.

Du kommer att få ett förslag på tid så du vet på förhand när vi ska byta din mätare. Vi knackar sedan på hos dig som det berör. Kan vi inte byta mätare på grund av att vi inte kommer åt mätaren, det saknas konsol eller att ventilen inomhus på inkommande vattenledning ej fungerar innebär detta ett färgäves besök. Inträffar detta debiteras fastighetsägaren med en avgift på 725 kr (enligt ABVA §16). Om tiden du fått utskickat inte passar, kontakta oss så kommer vi överens om en ny tid.

Att tänka på inför bytet av vattenmätare

För att vi ska kunna byta din vattenmätare så enkelt och smidigt som möjligt, bör några saker kontrolleras innan vi kommer. 

 1. Kontrollera att en vattenmätarkonsol finns monterad

2. Kontrollera så ventilen i anslutning till vattenmätaren inte är av typen LK580, LK 581 eller LK 582

3. Kontrollera så ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt

4. Se över att vattenmätaren är lättåtkomlig. Inbyggda eller blockerade mätare ska göras åtkomliga för vår personal vid byte.

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren brukar vara placerad där vattenledningen kommer in i huset. Mätaren ska sättas upp enligt råd och riktlinjer från Svenskt Vatten gällande platsåtgång och utrymme för vattenmätaren.

Mätarens plats ska vara godkänd av Pajala kommun tekniska som också har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta Pajala kommun tekniska avdelningen för godkännande.

Kortfattat handlar det om:

  • Vattenmätaren ska placeras i ett frostfritt utrymme
  • Avstängningsventiler ska finnas på varje sida om mätaren
  • Väggparti och golvet intill ska tåla läckage av vatten
  • Varje mätare bör vara fast monterad i en vattenmätarkonsol

Vattenmätarkonsol

Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare och gör att det inte blir någon påverkan på rören i samband med vattenmätarbytet. Risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar och bytet blir säkrare. Det är därför viktigt att en vattenmätarkonsol är monterad när vi gör bytet. Om du i din fastighet har en mätare utan monterad konsol, ber vi dig att kontakta en VVS-firma för installation.

Observera att Tekniska enheten inte installerar vattenmätarkonsoler.

Har ni frågor rörande vattenmätarbytet eller placering av vattenmätarkonsol är ni välkomna att kontakta Tekniska enhetens VA-avdelning.

Här hittar du information om när det är dags för dig att byta vattenmätare.

Ventil LK580, LK 581, LK 582

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. Ventiler LK 580, LK 581 samt LK 582 är varianter med svart ratt som finns i anslutning till vissa vattenmätare.  Dessa ventiler av äldre modell har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända.  Detta har orsakat omfattande vattenskador. Om du har någon av ovanstående modell på ventil - kontakta VVS-firma för byte till annan modell.

LK580 är känd som "champangekorken" och tillverkning av denna ventil har upphört sedan länge. Vid manövrering kan de svarta ventilerna lossna och orsaka översvämning eller materiella skador. Risk finns även att skadas av ratten när den skjuter iväg.


Uppdaterad: 2019-05-15 08.06

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01