Vatten - vårt viktigaste livsmedel

Vattnet som produceras i våra vattenverk analyseras med jämna mellanrum. Analyssvar förvaras i pärm på Arbetskontoret, Sommarvägen 6. Vid frågor, kontakta oss gärna.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet beror på innehållet av kalcium (kalk) och magnesium. Hårdheten anges i tyska grader odH. För låg halt av kalcium kan orsaka korrosion på ledningar och för hög halt orsakar utfällningar av kalk.

Vatten med en hårdhetsgrad på ungefär

 • 0 till 7 odH är mjukt,
 • 7 till 14 odH är medelhårt
 • över 14 odH är hårt

Hårdheten i dricksvatten ur Pajala vattenverk är ca 10 odH. Ökad hårdhet ökar risken för kalkutfällningar och beläggningar på till exempel sanitetsgods, kokkärl, i maskiner, ledningar och i fastighetsinstallationer. Detta gäller särskilt vid uppvärmning. Dricksvattnets hårdhet bör därför inte överstiga 15 odH. Hög hårdhet kan även ge upphov till hudbesvär på grund av överkänslighetsreaktioner.

Textiltvätt - dosera rätt!

Tvättmedel ska doseras efter den mängd vatten som används i tvättmaskinen. Högre hårdhet kräver desstom mer tvättmedel. Dosering vid olika maskinstorlek och hårdhet på vattnet anges på tvättmedelspaketet. Tvättresultatet blir inte bra vare sig man använder för litet eller för mycket tvättmedel. Används för mycket tvättmedel kan tvättmedelsrester bli kvar i tyget, vilket kan vara allergiframkallande. Överdosering ger dessutom en ökad belastning på miljön.

Hårdhet på dricksvatten från kommunala vattentäkter

Ungefärliga halter i tyska grader odH. Halterna kan variera mellan olika provtagningstillfällen och olika ställen på ledningsnätet.

 • Aittamaa 6
 • Korpilombolo 4
 • Erkheikki 1
 • Lahdenpää 4
 • Jierijärvi 3
 • Lahnajärvi 1
 • Junosuando 5
 • Laitamaa 4
 • Kangos 5
 • Muodoslompolo 4
 • Kaunisvaara 7
 • Narken 3
 • Narken södra 7
 • Kainulasjärvi 2
 • Paharova 5
 • Kardis 7
 • Pajala 10
 • Kihlanki 1
 • Saittarova 7
 • Kitkiöjärvi 4
 • Sattajärvi 1
 • Kivijärvi 3
 • Teurajärvi 4
 • Kompelusvaara 3
 • Tärendö 4

Kontakta plan- och miljöenheten eller Tekniska enheten vid frågor.
Plan- och miljöenheten kan även lämna information om analys av vatten från enskilda vattentäkter.

Uppdaterad: 2019-05-15 08.06

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 78

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01