Vad får man spola ner i avloppet?

För att reningsverk, pumpar och ledningsnät ska fungera så bra som möjligt krävs att alla tänker på vad man spolar ner i avloppet. Fel saker i avloppet orsakar stopp i ledningsnätet och förstör pumpar i pumpstationerna. Det kan även uppstå avlagring, vidhäftning, gasbildning och explosion. På avloppsreningsverket kan reningsprocessen störas och i värsta fall slås ut.

Om föroreningarna når vattendragen kan djur och växter ta skada.

Som du förstår kostar eventuella skador samhället onödiga summor, det blir sämre arbetsmiljö för dem som arbetar på avloppsreningsverken och framför allt mår vår natur sämre.

Tänk på att använda miljövänliga tvättmedel!

 Detta får spolas nerDetta får INTE spolas ner

Det som passerat kroppen

Bomullspinnar/tops

Toapapper

Bindor, tamponger, blöjor

Diskvatten

Tvättlappar, våtservetter

Vatten från tvättmaskiner

Tandtråd, plåster

Duschvatten med tvål- och schamporester

Fetter, oljor

 

Bensin, aceton

 

Lösningsmedel, avfettningsmedel

 

Kondomer

 

Läkemedel

 

Kattsand, strumpbyxor

 

Kammar

 

Cigaretter, snus

   
   


Hushållets ABC – Detta får inte spolas ner i avloppet!

Aceton
För nagellacksborttagning finns bättre och miljövänligare alternativ. Överbliven aceton lämnas in på miljöstationen. Bomullstussar med aceton på slängs i avfallskärlet för brännbart.

Ammoniak
Ammoniak försämrar arbetsmiljön för dem som arbetar med reningen och ger ett ökat kväveutsläpp. Lämnas in på miljöstationen.

Avfettningsmedel
Är en ytspänningshämmande kemikalie som gör att fett och olja kan blandas med vatten. Vanligast är att avfettningsmedel används till biltvätt. Dessvärre bidrar användandet till att olika miljöfarliga ämnen kan bindas i reningsverkets biomull. Ska du köpa avfettningsmedel, välj en miljömärkt produkt. Tvätta inte bilen på gatan eller garageuppfarten. Använder du avfettningsmedel rinner giftiga kemikalier och uppblandad olja ner i marken eller till närmaste brunn. Tvätta hellre i tvätthallar där det finns oljeavskiljare. Använd bilschampo med biologiskt nedbrytbara ämnen. Det finns produkter märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Det går även utmärkt att tvätta bilen med såpa eller diskmedel.

Bekämpningsmedel
Även avloppsmiljö bekämpas om du häller ut rester av bekämpningsmedel i WC eller brunnar. Mikroorganismerna i reningsprocessen och i vattendrag och sjöar dödas. Reningsverkets biomull blir också förorenat. Lämna bekämpningsmedlen till miljöstationen och använd miljövänliga alternativ.

Bindor, blöjor, tamponger och trosskydd
Bindor och trosskydd som spolas ner i WC kan förorsaka stopp i såväl dina egna ledningar som i kommunens. Dessa ska i stället slängas i kärlet för brännbart avfall.

Cigarettfimpar och snus
Fimpar innehåller kadmium och är inte bra för miljön. Släng dessa i kärlet för brännbart avfall.

Diskmedel
Vi använder stora mängder diskmedel. Detta kan spolas ner i avloppet men tänk på att välja skonsamma och miljövänliga produkter. Överdosera ej!

Fettavskiljare
Du får inte släppa ut sådant som har en skadlig inverkan på ledningsnätet eller reningsprocessen. Det finns normer för dessa gränsvärden. Restauranger och andra som har fettprodukter måste ha fettavskiljare.

Fotokemikalier
Kemikalier från framkallnings- och fixeringsbad innehåller ämnen som inte bryts ner i reningsverket. Ämnena är giftiga för organismer i vattendragen och även biomullen försämras. Förvara dina använda vätskor i slutna behållare och lämna dessa som miljöfarligt avfall till miljöstationen.

Glykol
Propylenglykol är en miljövänligare kylarvätska än etylenglykol. Använd aldrig glykol i dina vattenlås för att förhindra frysning. Det finns alternativa metoder som är bättre.

Kondomer
Slängs i kärlet för brännbart avfall.

Lacknafta
Häll din använda lacknafta på flaska och lämna in den på miljöstationen. Använd rapsoljebaserade alternativ till lacknafta.

Lösningsmedel
Aceton, lacknafta, penseltvätt, thinner och liknande dödar bland annat mikroorganismer i reningsprocessen. Det gör det både dyrare och svårare att ta hand om avloppsvattnet. Häll därför tillbaka använda lösningsmedel på flaska och lämna dessa som miljöfarligt avfall.

Mediciner
Mediciner är väldigt skadliga för miljön. Därför ska alla gamla mediciner lämnas in på Apoteket. Inte heller kanyler eller sprutspetsar får spolas ner eller läggas i brännbart avfall.

Målarfärg
Även vattenbaserade färger innehåller färgpigment som vi vill undvika i reningsverket. Därför ska all överbliven färg lämnas in till miljöstationen.

Oljor
Oljor innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Lämna in alla oljerester till miljöstationen.

Plåster
Plåster slängs i kärlet för brännbart avfall.

Rengöringsmedel
Ofta kan man använda miljövänliga alternativ när man städar. Såpa, handdiskmedel, citron- och vinsyra samt ättika är bra alternativ och klarar praktiskt taget all rengöring.

Strumpbyxor
Nylonstrumpor som slängs i avloppet orsakar stora problem för reningsverket. Släng dessa med övrigt brännbart.

Bomullspinnar/tops
Slängs som brännbart avfall.

Tungmetaller
Kvicksilver, bly, kadmium, krom och nickel är exempel på tungmetaller som är mycket farliga för vår miljö. Kvicksilver som hamnar ute i naturen blir kvar för alltid som ett miljögift. Lämna in gamla termometrar på apoteket och övriga produkter som innehåller tungmetaller till miljöstationen.

Tvättmedel
Får i viss mängd spolas ner, men tänk på att inte överdosera och försök använda miljövänliga fosfatfria alternativ.

Uppdaterad: 2019-06-12 12.48

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345