Nya Pajala avloppsreningsverk

Avgränsningssamråd om Pajala reningsverk

Pajala kommun ansöker om ett tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. och miljöprövningsförordningens 28 kap. 1 § för ett nytt reningsverk för behandling av avloppsvatten från Pajala tätort.

Det nya reningsverket planeras att byggas i anslutning till det befintliga verket i Pajala. Avloppsreningsverket är tillståndspliktigt, därför söks ett tillstånd för verksamheten.

Som en del av tillståndsprocessen ska avgränsningssamråd ske enligt miljöbalken. Berörd allmänhet ges härmed möjlighet att skriftligen lämna synpunkter.

Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 10 Maj 2019.

Informationsmaterial samt kontaktuppgifter finns både på svenska samt finska nedan. Skriftligt informationsmaterial kan erhållas från Pajala kommun.

För ytterligare information, kontakta Camilla Fredriksson på:

Telefon: 0978-120 59

E-post: camilla.fredriksson@pajala.se

Samrådsunderlag Pajala avloppsreningsverk 

Pajalan jätevedenpuhdistamon neuvotteluasiakirja

Uppdaterad: 2019-04-16 08.36