Bidrag för anläggandet av enskilt avlopp

Vid anläggande av en enskild avloppsanläggning kan du som fastighetsägare söka bidrag hos oss på Sektor Teknik och Service. Kriterier för att kunna söka bidraget är följande:

  • Den enskilda avloppsanläggningen är uppförd på en fastighet i Pajala kommun
  • Sökanden är skriven som permanent boende på fastigheten
  • Fastigheten har ej uppburit bidrag tidigare för enskild avloppsanläggning
  • Anläggningen är anmäld och godkänd av Plan och miljö avdelningen
  • Kvitton kan uppvisas på kostnader för anläggande/total reparation av anläggningen.

Bidragsgränsen är 50% av den totala investeringskostnaden max 15 000 kr.

Sökande ska skicka in kvitton på kostnaderna, dokument från Plan och miljöavdelningen samt sökandes personuppgifter och utbetalningskonto. Ansökningarna mottages löpande under året och betalas ut när handläggning är utförd.

Skickas till:

Pajala kommun
Sektor Teknik & Service
984 85 Pajala

Uppdaterad: 2019-06-12 12.48

Kontakt

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345