Parker och grönområden

Förvaltning av Pajala kommuns grönytor är uppdelade i fem distrikt; Pajala, Korpilombolo, Tärendö, Junosuando och Muodoslompolo. Inom varje distrikt sker underhåll av parker, grönytor kring verksamhetsfastigheterna och även kring Pajalabostäders fastigheter.

I underhåll och skötsel ingår bland annat gräsklippning, plantering och beskärning av buskar, krattning, sopning, plantering och skötsel av sommarblommor och övrig utsmyckning.

Uppdaterad: 2019-01-22 12.48

Kontakt

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01