Nyheter från Teknik & Service

Avgränsningssamråd om Pajala reningsverk 

 _________________________________________________________

Information inför 2019 års slamtömning.

Vi har under v.14 skickat ut information gällande kommande slamtömning. Stora mängder brev har kommit tillbaka och vi ber er att gå in och ta del av detta. 

Informationsbrev

 _________________________________________________________

Vill du arbeta som entreprenör på uppdrag åt Pajala kommun. Ta då möjligheten att lämna ett anbud på kommande års snöröjning. Du hittar förfrågningsunderlaget på 

 https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoknwljbn&GoTo=Docs  

 

Ramavtal Snöröjning Pajala kommun och Pajalabostäder AB. 

 _________________________________________________________  

 

Pågående arbeten

__________________________________________________________

Telefontider på Teknik & Service

Administrationen har sina telefoner öppna måndagar till och med onsdagar mellan 08.00 till 11.00.

Akuta ärenden hänvisas till jourtelefon, dag (0978-122 27) som kommer vara öppen mellan 07.30-15.30. Jourtelefon, dag är till för AKUTA ÄRENDEN.

Andra ärenden hänvisas till telefontiderna.

Akuta ärenden under Kvällar, nätter och helger hänvisas till 0920-22 80 55.

Uppdaterad: 2019-04-16 08.31

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01