Nyheter från Teknik & Service

Nytt telefonnummer from 10/6-2019 - 0978-12345

I ett led att öka tillgänglighet och service hos Sektor teknik och service samt Pajala Värmeverk, genomförs förändringar i kundservice via telefon.

Från vecka 24, den 10 juni, nås vi på 0978-123 45

Det nya telefonnumret kommer att ersätta samtliga handläggares direktnummer samt nuvarande journummer.

Detta innebär att ni medborgare bara behöver komma ihåg ett telefonnummer för att komma i kontakt med oss.

Från 17 juni kommer även nuvarande telefontider att tas bort och personal kan nås veckans alla vardagar.

 _________________________________________________________

Indexreglering av VA-taxa samt tekniska tjänster

Från och med 20190701 kommer samtliga avgifter kopplade till Pajala kommuns VA-taxa att indexregleras enligt SKLs prisindex för kommunal verksamhet PKV. 

Indexreglering genomförs för att täcka upp kostnader som härör till utveckling av fasta löner och priser i riket och PKV uppdateras vid varje ny skatterunderlagsprognos. 

För er medborgare innebär detta en höjning av den fasta avgiften för Vatten och avlopp på sammanlagt 147 kr/år och den rörliga avgiften för vatten kommer att höjas med 1,31 kr/kubikmeter. 

 _________________________________________________________

Information inför 2019 års slamtömning.

Informationsbrev

 _________________________________________________________

Uppdaterad: 2019-06-12 12.42

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345