Tätortsupprustning i Pajala centralort

Trafikverkets planering av upprustningen av trafikmiljön i de centrala delarna av Pajala tätort pågår för fullt. Under 2016 inleds upprustningen av de statliga vägarna Tornedalsvägen, Kirunavägen och Soukolovägen samt den kommunala gatan Kengisgatan. 

Planeringen av upprustningen har pågått sedan 2013 och många olika intressen och grupper av människor har involverats i planeringen för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. 

Länken nedan leder dig till Trafikverkets hemsida där det fortlöpande publiceras information om upprustningen och skisser över hur trafikmiljön kommer att förändras. 

Länk till Trafikverkets projektsida 

Under hösten 2014 så deltog för- och grundskoleelever i arbetet med planeringen av trafikmiljön. Över 100 elever från förskoleklass samt årskurs 3,4 och 8 har studerat och analyserat trafikmiljön i Pajala. Eleverna har beskrivit problem och brister i trafikmiljön och kommit med förslag på hur trafikmiljön kan bli bättre och mer trafiksäker. Resultaten från elevernas arbete har utgjort underlag när förslag till utformning av trafikmiljön har tagits fram. På länken nedan kan du ta del av en sammanställning av elevernas arbete. 

Barn och unga deltar i samhällsplaneringen i Pajala

Uppdaterad: 2019-06-12 12.46

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345