Information om bidrag till enskild väg

Underhållsbidrag för privat väg

För att få ett bidrag till sommar- och vinterväghållning av en privat väg krävs att vägen nyttjas året runt. Att permanent boende finns vid vägen och att densamme dessutom är folkbokförd på adressen.

Söker man bidrag för första gången ska man fylla i en underlagsblankett som skickas in till Tekniska enheten.

Den blanketten finns att hämta på tekniska avdelningens kontor. Alternativt kan vi sända den per post.

OBS! Har man fått bidrag för vägen under tidigare år behöver man inte fylla i underlagsblanketten.

Bidraget betalas ut för väg som är 100 meter och längre. För närvarande är bidraget 6 kronor per meter för väglängd över 100 meter plus ett fast bidrag på 200 kronor.

I början av varje år sänder vi ut en ansökningsblankett till samtliga bidragssökanden. Den ska skrivas under av sökanden och alla intressenter som bor utefter den aktuella vägen.

Blanketten skickas in till ekonomienheten och därefter kommer bidraget att betalas ut.

För kommunalt bidrag avseende statsbidragsberättigad väg, kontakta Tekniska avdelningen.

Observera ! Från och med 1 Januari 2019 skall samtliga ansökningshandlingar vara Tekniska avdelningen tillhanda senast den 30 Maj för att utbetalning ska ske. För sent inkomna handlingar kommer ej hanteras. 

Uppdaterad: 2019-06-12 12.46

Kontakt

Sektor Teknik & Service
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Kundtjänst
0978-12345