Felanmälan/Synpunkter

Välkommen att felanmäla kommunala anläggningar i detta formulär. Du kan även skicka in synpunkter, förbättringsförslag eller frågor till oss. Ärendet kommer in till oss och skickas direkt till rätt utredare.
Önskar du återkoppling från oss lämnar du antingen e-post eller mobilnummer så kontaktar vi dig.

Akuta felanmälningar kvällar och helger: 0920-22 80 55

Tack för att du anmäler ditt ärende elektroniskt till oss!

Uppdaterad: 2019-03-19 10.30

Tekniska avdelningen
Sommarvägen 6
984 32 Pajala
kommunalteknik@pajala.se

Telefontider
Måndag till onsdag 08.00-11.00

Elektroniskfelanmälan: 
www.pajala.se/felanmalan

Akuta felanmälningar dagtid
0978-122 27

Akuta felanmälningar kvällar och helger
0920-22 80 55

Kundtjänst
0978-121 25

Arbetsledare VA och verksamhetsservice
0978-122 53

Arbetsledare Renhållning och park
0978-129 31

Utredare infrastruktur
0978-120 59

Utredare mark
0978-120 25

Teknisk avdelningschef
0978-120 98

Avdelningschef IT/Dataenheten
0978-122 01