Öppenstödsteamet

Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i Pajala. 
Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter som arbetar där. Vi erbjuder olika typer av råd och stöd insatser både enskilt och i grupp. Individuella insatser utformas tillsammans med dig utifrån dina behov och önskemål samt våra möjligheter. Nedan ser du en del av vad vi kan erbjuda.

Föräldrar, ungdomar och barn har via Öppenstödsteamet möjlighet att få råd och stöd.

Några av insatserna som vi kan erbjuda:

 •  Hemma Hos, råd och stöd till föräldrar, ungdomar och barn, insatsen utformas tillsammans med er och genomförs till stor del i ert hem.
 •  Råd och stöd i samband med Våld i nära relation
 •  Trappan, Krissamtal för barn som upplevt våld i sin familj. 

Förebyggande och tidiga insatser:

 • BRA-samtal, Barns rätt som anhörig. Fokus på anhöriga barn och deras rätt till information, råd och stöd. Samtal med barn om förälder/nära anhörigs sjukdom som syftar till att förmedla kunskap som barnet efterfrågar, om förälderns sjukdom/missbruk, kognitiva funktionsnedsättning och behandling/stöd 
  Föräldrastöd i grupp, ABC, Alla barn i centrum.

Lider du av psykisk ohälsa har du genom Öppenstödsteamet möjlighet att få råd och stöd.

Några av insatserna som vi kan erbjuda:

 • Boendestöd- en insats som utformas tillsammans med dig, utifrån behov och önskemål
 • PPI, Psykopedagogisk intervention. En möjlighet för dig som lider av psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och vill att personer som är viktiga för dig lär sig mer om din sjukdom. Lära sig vad som är symptom på din sjukdom och hur det påverkar dig och din omgivning.
 • Allmänna besökstider för personer med Psykiska funktionshinder.
 • Utflykter och temaaktiviteter

Lider du av missbruks- eller beroendeproblematik har du genom Öppenstödsteamet möjlighet att få råd och stöd.

Några av insatserna som vi kan erbjuda.

 • Stödinsatsen utformas tillsammans med dig. 
 • Råd och stöd. Om du är osäker på om du behöver en stadigvarande råd och stödkontakt alternativt behandling kan du kan träffa oss upp till 3 gånger utan att något dokumenteras och du kan vara anonym. Vill du efter dessa 3 samtal ha fortsatt kontakt ansöker du om insats hos en socialsekreterare.
 • I vårt arbete använder vi oss av olika metoder men framför allt Återfallsprevention (ÅP),Motiverande intervju (MI) och Community Reinforcement Approach (CRA).

Anhöriga/Närstående har via Öppenstödsteamet möjlighet att få råd och stöd

 • För det mesta kan du som anhörig/närstående får råd och stöd direkt av verksamheten. Det vill säga du behöver inte träffa en handläggare utan kan kontakta verksamheten själv.

Övriga erbjudanden:

 • I mån av utrymme kan vi också besöka arbetsplatser, skolor och handleda, utbilda och informera.

Vem har rätt till stöd?

De flesta av insatserna ovan kräver att du fått ett beslut om insatsen. 

För att få utrett om du är berättigad till stödinsatser, ska du vända dig till en biståndshandläggare/socialsekreterare som utreder behovet och beslutar om vilken hjälp som är lämplig. Det finns dock vissa undantag.

Besök på allmänna besökstider, Anhörigstöd, ABC och i vissa fall BRA-samtal kan erbjudas direkt av verksamheten.

Kontakt:
Öppenstödsteamet
Telefontid: 09.00-10.00
0978-120 77

Uppdaterad: 2019-01-30 10.57 av evakum

Kontakt

Öppenstödsteamet
Telefontid: 09.00-10.00
Telefon: 0978-120 77