Förvaltningar

En tjänstemannaförvaltning lyder under nämnderna. 

Under varje enskild förvaltning  finns en organisation som svarar för ett antal sakområden inom respektive nämnds- och utskotts uppdrag.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som Kommunens förtroendevalda har beslutat om.

Kommunens övergripande
enheter:

Kommunkansliet
Socialtjänsten
Räddningstjänsten
IT 
Bygg- och miljö (tidigare Plan- och miljö)
Tekniska avdelningen
Kost- och hygien
Ekonomiavdelningen
Personal- och löneenheten

Förvaltningens ska även ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.
Läs mer om Pajalas politiska struktur under Politik.

Uppdaterad: 2018-12-18 09.36 av linhuh