Kommunens organisation

Tjänstemannaförvaltningen lyder under kommunstyrelsen, de tidigare nämnderna.

I Pajala kommuns organisation finns en förvaltningschef där kommunchefen är högste ansvarig. Under varje enskild förvaltning finns en organisation som svarar för ett antal sakområden inom respektive utskotts och nämnds uppdrag.

Förvaltningens uppgift är att verkställa de beslut som kommunens förtroendevalda har fattat.

Läs mer om Pajalas politiska struktur under Politik.

Sidan är under uppdatering.

Uppdaterad: 2018-12-18 09.34 av linhuh