Stefan Löfven på besök

  • Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén känner på järnmalmssligen.
  • Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén känner på järnmalmssligen.
  • Ett stort pressuppbåd följde Stefan Löfven, socialdemokraternas partiledare, under besöket i Kaunisvaara.
  • Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven samtalar med en av Clifftons chaufförer vid lastning.
  • Stefan Löfven, socialdemokraternas partiledare, tar plats bakom hjullastaren nio meter upp i luften.
  • Stefan Löfvén på en av hjullastarna.
  • Northland Resources informationschef Niclas Dahlström berättar om verksamheten.
Under måndagen besökte socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven Pajala och fick en rundtur på gruvområdet Navettamaa. - Det är roligt att få ta del av en framgångssaga, och att få se fortsättningen, säger Löfvén.

Ett av de största hindren är enligt Löfven bland annat att kunna tillgodose utbildning, bostäder och infrastruktur.

Ett viktigt steg ser han att kommunen själv har börjat bostadsbyggandet.
- Det har hänt mycket gällande bostadsfrågan det senaste året. I och med att kommunen själv började bygga har man fått med sig flera andra bolag vilket är viktigt eftersom just den frågan är en flaskhals.

"Fantastisk rikedom"

Att Northland Resources har öppnat en gruva ser Löfven som positivt.
- Vi har vetat om att det finns en fantastisk rikedom här länge, men det har varit problem med att få upp dessa.

- Därför är det bara roligt att man nu kan använda de naturtillgångar som finns.

Att en gruvetableringen sker i Norrbotten och i något som tidigare har varit en avflyttningsort som Pajala ser Löfven som positivt.

- Att detta betyder att Pajala kan vända befolkningstrenden är väldigt bra. Det är roligt att få ta del av en framgångssaga, och att få se fortsättningen. Detta är även en nationell angelägenhet, säger Löfven.      

"Samarbete krävs"

Kurt Wennberg, kommunalråd i Pajala, är glad över att Pajala är första orten i länet som Löfven besöker som partiledare.

- Det är roligt att han visar intresse. och vill vara på ort och ställe för att informera sig om vilka möjligheter och utmaningar vi står inför.

- En liten kommun som Pajala kan inte ensamt klara av alla investeringar som krävs. Där krävs ett samarbete lokalt, regionalt och nationellt för att få en optimal utveckling, säger Wennberg.

 

Uppdaterad: 2014-06-13 08.39 av Ulrika Huhtaniska